Dobre Ręce

Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

Przekaż dzieciom swój 1% | KRS 0000219000

Stowarzyszenie “Dobre ręce”
ul. 11 Listopada 5, 42-500 Będzin
tel. /32/ 761 82 54, +48 661 522 511
e-mail: stowarzyszenie@dobrerece.pl
Nr konta: Pāonta Sāhib PKO BP 54 1020 2498 0000 8002 0146 0757

  • Jesteśmy razem... Film dokumentujący działalność Stowarzyszenia "Dobre ręce"

Erasmus+ ECO-mission

ecco1

ECO-mission to projekt, zrealizowany przez Stowarzyszenie ramach Programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+

Uczestnikami projektu była młodzież z Polski i Słowacji. Stowarzyszenie reprezentowali uczniowie z II LO im. Cypriana Kamila Norwida. Wśród uczestników były też 3 uczennice z Ukrainy przebywające w Polsce na uchodźstwie. Wymiana młodzieżowa odbyła się w Poroninie w terminie 24.03-01.04.2022.

Projekt był on doskonałą okazję do rozwoju pasji, umiejętności i idei ekologicznych. Jego misją jest zwiększenie świadomości i odpowiedzialności ekologicznej.

Celem projektu była aktywna promocja postaw proekologicznych, w szczególności zachęcanie do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, gdyż cały czas mamy świadomość, że ekologia to jedna z najistotniejszych elementów polityki lokalnej, krajowej i europejskiej. Mamy też przekonanie, że w tej dziedzinie aktywność każdej grupy ludzi,  pojedynczego człowieka jest potrzebna i można dzięki niej wiele osiągnąć. Bliska nam jest idea Młodzieżowych Strajków Klimatycznych, które są jednym z działań, popieranych i zapoczątkowanych przez  Gretę Thunberg. Podczas realizacji projektu poznaliśmy ciekawe formy pracy, staliśmy się bardziej otwarci, odważni, skuteczni w działaniu, tak, aby w jak największym stopniu przysłużyć się ekologii naszych regionów.

Dla organizacji biorących udział w projekcie, projekt był doskonałą okazją rozwoju, wyznaczania sobie nowych celów, realizacji idei ekologicznych ważnych dla społeczności w których funkcjonujemy. Rezultatami naszego projektu są: warsztaty o ekologii w świetlicy środowiskowej wraz z młodymi uchodźcami z Ukrainy, zrealizowanie happeningu o charakterze proekologicznym, film promujący projekt i dobre postawy w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Międzynarodowe spotkania zawsze przynoszą wiele korzyści, zarówno uczestnikom jak i organizacjom pozarządowym, które biorą w nich czynny udział, podnosząc zasięgi i rozpoznawalność oraz wspierając wszystkich w zwiększaniu kompetencji. Spotkania mają formę nieformalną i tak też prowadzone są zajęcia – uczymy się poprzez doświadczanie, rozmowy, wymianę dobrych praktyk i narzędzi. Realizujemy cel wspólnie, zawierając wieloletnie przyjaźnie. Otwieramy się na możliwości jakie niesie ze sobą Program Erasmus+.
Projekt finansowany z Programu Erasmus+ Unii Europejskiej.
4 3 ecco2 8 7 69
10.04.2022