Dobre Ręce

Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

Przekaż dzieciom swój 1% | KRS 0000219000

Stowarzyszenie “Dobre ręce”
ul. 11 Listopada 5, 42-500 Będzin
tel. /32/ 761 82 54, +48 661 522 511
e-mail: stowarzyszenie@dobrerece.pl
Nr konta: PKO BP 54 1020 2498 0000 8002 0146 0757

  • Jesteśmy razem... Film dokumentujący działalność Stowarzyszenia "Dobre ręce"

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest:

 

1. działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy,

2. pomoc społeczna dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej
i wyrównywanie szans tych dzieci,

3. ochrona i promocja zdrowia,

4. działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych,

5. organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych,

6. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

7. upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży,

8. współpraca z organizacjami krajów Unii Europejskiej.

9. promocja i organizacja wolontariatu.

10. działania na rzecz integracji międzypokoleniowej.

 

pdf-icon
Pobierz STATUT w formacie PDF