Dobre Ręce

Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

Przekaż dzieciom swój 1% | KRS 0000219000

Stowarzyszenie “Dobre ręce”
ul. 11 Listopada 5, 42-500 Będzin
tel. /32/ 761 82 54, +48 661 522 511
e-mail: stowarzyszenie@dobrerece.pl
Nr konta: PKO BP 54 1020 2498 0000 8002 0146 0757

  • Jesteśmy razem... Film dokumentujący działalność Stowarzyszenia "Dobre ręce"

Jak pomóc ?

Jak pomóc?

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego i nasza działalność podlega gruntownej kontroli przez urzędy państwowe. Dzięki temu zasługuje na zaufanie publiczne. Drodzy darczyńcy i przyjaciele! Przekazujcie 1% podatku dochodowego (PIT) na naszą działalność. Wpłacajcie pieniądze na konto Stowarzyszenia. Nr konta: PKO BP o/Będzin 54 1020 2498 0000 8002 0146 0757.

Coś, co nie jest już komuś potrzebne, innym może się przydać. Informujcie nas o zbędnych dla Was rzeczach, przekażemy je w odpowiednie miejsca lub Was skierujemy bezpośrednio do potrzebujących.

 

Przekaż 1% swojego podatku

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Można przekazywać 1% podatku dochodowego (PIT) na naszą działalność.

Jak tego dokonać?

Wystarczy, że wypełniając formularz PIT w rubryce „Numer KRS” wpisać 0000219000 a Twój 1% trafi do potrzebujących dzieciaków!

Niech to będzie Twój MAŁY WIELKI PROCENT!

 

Apel do firm i instytucji

Szanowni Państwo! Prezesi, dyrektorzy, własciciele firm. Przyjaciele.

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. macie Państwo nowe możliwości.

Osoby prawne mogą odliczyć wartość darowizny nie przekraczającej 10% wypracowanego dochodu (art. 18 Ustawy o Podatku Dochodowym Osób Prawnych).

Zwracamy się do Was z goracym apelem o wsparcie celów statutowych Stowarzyszenia Dzieciom Będzina. Działamy przy dużym wkładzie pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji celów organizacji wsparcie sponsorów i przyjaciół jest nam jednak niezbędne.

Gorąco zapraszamy do udziału w naszych przedsięwzięciach.

Promujemy sponsorów poprzez:

1. umieszczenie bannera reklamowego na stronie internetowej,
2. obecność wizualną sponsora podczas imprez,
3. umieszczenie logo i prezentację sponsora na materiałach drukowanych,
4. nadawanie nazwy akcji lub stypendium związanej z nazwą sponsora.

Sponsor otrzymuje:

1. podziękowanie oficjalne i artystyczne,
2. zaproszenia i zawiadomienia o realizowanych akcjach i imprezach,
3. prawo głosu doradczego.

W zależnosci od rodzaju wsparcia oferta może być połączona z inną – jesteśmy otwarci na Państwa propozycje


Dołącz do nas

Życie jest darem i ci z nas, którzy potrafią sobie je organizować, mają jakieś uzdolnienia, mogą pomóc dzieciom, którym zabrakło szczęścia, by zaspakajać zwykłe potrzeby dziecięcego wieku.

Twoja pomoc może przyczynić się do zmiany ich losu, a także do kształtowania godnych ścieżek przyszłości. Dzieci czekają na kontakt z życzliwymi ludźmi, gotowymi darować im trochę swojego czasu.

Podstawowe źródło dochodów Stowarzyszenia to składki członkowskie ustalone na I Walnym Zgromadzeniu. Miesięczna składka wynosi 10 zł (studenci, bezrobotni, emeryci i renciści 5 zł), wpisowe nowego członka-20 zł.


Pomoc rzeczowa

Pomoc materialną kierujemy do dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia! Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli – dołączcie z pomocą rzeczową.

Stworzyliśmy w oparciu o wnikliwe obserwacje dzieci uczestniczących w naszych projektach, kontakty ze szkołami i instytucjami pomocy społecznej, własną “Bazę danych” dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących wsparcia. Podlega ona ciągłej aktualizacji, bo na bieżąco zgłaszają się do nas matki, które znalazły się wraz z dziećmi w rozpaczliwej sytuacji. “Baza danych” liczy obecnie około 600 dzieciaków z ponad 200 rodzin z Będzina i okolic.

Zadajemy pytanie “Czego potrzebujesz?”. Nie zawsze możemy przyjść z pomocą. Dlatego apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie.

Coś, co nie jest już komuś już potrzebne, innym może się przydać. Informujcie nas o zbędnych dla Was rzeczach, przekażemy je w odpowiednie miejsca lub Was skierujemy bezpośrednio do potrzebujących.

Zasilcie w grudniu prowiantem żywnościowym kosze świąteczne “Brygady koszykowej”.

Pytajcie nas, czego potrzebują dzieci i ich rodziny. Najczęściej: żywności, ubrań, środków czystości, przyborów szkolnych, opału na zimę…


Wolontariat

Kim jest wolontariusz? Co należy zrobić aby wejść do grona naszych wolontariuszy? Wystarczy mieć wolę zrobienia czegoś dla dzieci, dla drugiego człowieka.

Wolontariuszem może być każdy. Można być nim codziennie lub przez jakiś czas. Każda godzina oddana tym, którzy tego potrzebują jest bardzo cenna.

Chcemy zawierać porozumienia o współpracy z wolontariuszami w zakresie: wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, pomocy przy projekcie „Czego potrzebujesz?”, opieki nad dziećmi, promocji organizacji, pomocy w prowadzeniu biura itd.