Dobre Ręce

Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

Przekaż dzieciom swój 1% | KRS 0000219000

Stowarzyszenie “Dobre ręce”
ul. 11 Listopada 5, 42-500 Będzin
tel. /32/ 761 82 54, +48 661 522 511
e-mail: stowarzyszenie@dobrerece.pl
Nr konta: PKO BP 54 1020 2498 0000 8002 0146 0757

  • Jesteśmy razem... Film dokumentujący działalność Stowarzyszenia "Dobre ręce"

Youth wings of Europe

FB_IMG_1530812369734

Stowarzyszenie Dobre Ręce realizuje kolejny Projekt FRSE Erasmus+ pod nazwą „Youth wings of Europe”.

Międzynarodowa wymiana młodzieży odbędzie się w dniach 15-23 maja w Będzinie. W projekcie weźmie udział młodzież oraz liderzy z Polski , Grecji, Włoch, Słowacji oraz Czech: GREECE Environmental Group od Kessariani; SLOVAKIA Youthfully Tours SR; CZECH REPUBLIC Young Leaders CZ z.s.;ITALY Istituto Magistrale Isabella Gonzaga. W sumie 40 osób (wiek uczestników jest w przedziale 17-20 lat). W projekcie bierze udział także młodzież z mniejszymi szansami (mniejszość romska oraz uchodźcy).

Cele naszego projektu to wzrost aktywności obywatelskiej poprzez m.in. zachęcenie do aktywnego udziału w wyborach, poszerzenie wiedzy uczestników na temat demokracji, praw i swobód obywatelskich, funkcjonowania instytucji europejskich. Metodami pracy podczas projektu będą prezentacje, dyskusje, spotkania, happening, działania ewaluacyjne, warsztaty, burze mózgów, wszystkie z nich oparte na zasadach edukacji pozaformalnej.

Projekt pozwoli na rozwój osobisty uczestników, rozwój kompetencji kluczowych, przyczyni się również do budowania trwałego partnerstwa pomiędzy naszymi organizacjami. Długofalowy efekt naszego projektu to budowanie społeczeństwa obywatelskiego, wyższa frekwencja wyborcza, wzmocnienie świadomości europejskiej.

tlo-01

8.04.2019