Dobre Ręce

Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

Przekaż dzieciom swój 1% | KRS 0000219000

Stowarzyszenie “Dobre ręce”
ul. 11 Listopada 5, 42-500 Będzin
tel. /32/ 761 82 54, +48 661 522 511
e-mail: stowarzyszenie@dobrerece.pl
Nr konta: PKO BP 54 1020 2498 0000 8002 0146 0757

  • Jesteśmy razem... Film dokumentujący działalność Stowarzyszenia "Dobre ręce"

Young man can – see democracy

logo

Stowarzyszenie „Dobre ręce” realizuje trzeci projekt programu Erasmus+ „YMC see democracy” z udziałem młodzieży widzącej, słabo widzącej i niewidzącej. Po dwóch projektach o tematyce kulturalnej i sportowej tym razem tematyka demokratyczna.

Ma on na celu przybliżenie swobód obywatelskich i wzmocnienie obywatelskiej postawy także u młodych ludzi z dysfunkcją wzroku. Działania realizowane przez uczestników wymiany przybliżą historię demokracji oraz zachęcą do dyskusji na temat tego jak wygląda ona dziś. Chcemy by młodzież, także niepełnosprawna, poczuła się częścią zjednoczonej Europy, jako jej pełnoprawni obywatele. Chcemy także pokazać im, że ich głos ma znaczenie w kontekście każdych wyborów samorządowych i parlamentarnych. W wymianie weźmie udział 44 młodych ludzi oraz liderów z Polski, Łotwy i Hiszpanii. Wiek uczestników będzie się wahał się od 17 do 24 lat . Uczestnicy z Polski to młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dąbrowie Górniczej oraz uczniowie z Klubu Wolontariatu w II LO im. S. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej.

W rezultacie naszych działań takich jak warsztaty, dyskusje, prezentacje wzrośnie świadomość obywatelska uczestników, by mogli być aktywnymi uczestnikami życia społecznego na każdym poziomie. W ramach edukacji pozaformalnej młodzi ludzie będą zaspakajali swoje potrzeby społeczne, wzmocni się proces współuczestnictwa w demokracji oraz poczucie wpływu na życie polityczne. Projekt utwierdzi wszystkich młodych, uczestniczących w nim ludzi w przekonaniu, że niewidomy i słabowidzący jest tak samo społecznie użyteczny jak każdy inny członek społeczeństwa. Celem projektu jest kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w aspekcie przełamywania stereotypów myślenia o osobach niepełnosprawnych a także wzmocnienie ich poczucia wpływu i odpowiedzialności za przemiany polityczne i społeczne . Cele szczegółowe: poszerzenie świadomości obywatelskiej młodzieży w tym osób niewidzących i słabowidzących, wypracowanie pozytywnych wzorów w zakresie korzystania z demokracji, bycia członkiem społeczeństwa obywatelskiego, wyrównanie szans niewidzących w aktywnym życiu społecznym.

tlo2

 

4.07.2017