Dobre Ręce

Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

Przekaż dzieciom swój 1% | KRS 0000219000

Stowarzyszenie “Dobre ręce”
ul. 11 Listopada 5, 42-500 Będzin
tel. /32/ 761 82 54, +48 661 522 511
e-mail: stowarzyszenie@dobrerece.pl
Nr konta: PKO BP 54 1020 2498 0000 8002 0146 0757

  • Jesteśmy razem... Film dokumentujący działalność Stowarzyszenia "Dobre ręce"

JUMP INTO ACTION

projekt

Kolejny projekt Stowarzyszenia uzyskał akceptację Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+. „Jump into action”, to „okno na świat” dla osób niewidomych i słabowidzących, to kontynuacja współpracy z łotewską organizacją partnerską z Rygi. Do naszego teamu dołączył nowy partner, szkoła dla osób niewidomych i słabowidzących oraz wolontariusze ze stolicy Macedonii – Skopje.

Projekt ma wymiar edukacyjny, sportowy i integracyjny, biorą w nim udział zarówno osoby sprawne jak i niepełnosprawne. Chcemy pokazać, że bariery są po to by je łamać, a doskonałym polem tych działań będzie sport i aktywność ruchowa. Chcemy przeciwdziałać wykluczeniu osób niewidomych i słabowidzących w życiu społecznym, także pośrednio wyrównywać ich szanse. Będziemy rozmawiali o dyskryminacji, formach i sposobach przeciwdziałania im, skutecznej i efektywnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

Uczestnikami ze strony polskiej będą wolontariusze Stowarzyszenia Dobre Ręce, uczniowie LO im. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej, którzy brali udział w projekcie „Eyes wiede open” oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej.

Wizyta przygotowawcza zaplanowana jest na sierpień, a wymiana młodzieży będzie miała miejsce w Poroninie w terminie 17-25 września 2016r.

 

22.06.2016