Dobre Ręce

Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

  • Jesteśmy razem... Film dokumentujący działalność Stowarzyszenia "Dobre ręce"

ECO-mission

28699129_10155747459299915_4602131813886973673_o

ECO-mission to kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie Dobre Ręce w ramach Programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+.

 Projekt stanowi doskonałą okazję do rozwoju pasji, umiejętności i idei ekologicznych. Jego misją jest zwiększenie świadomości i odpowiedzialności ekologicznej.

 

Celem projektu jest aktywna promocja postaw proekologicznych, w szczególności zachęcanie do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, gdyż mamy świadomość, że ekologia to jedna z najistotniejszych elementów polityki lokalnej, krajowej i europejskiej. Mamy też przekonanie, że w tej dziedzinie aktywność każdej grupy ludzi,  pojedynczego człowieka jest potrzebna i można dzięki niej wiele osiągnąć. Bliska nam jest idea Młodzieżowych Strajków Klimatycznych, które są jednym z działań, popieranych i zapoczątkowanych przez  Gretę Thunberg. Podczas realizacji projektu poznamy ciekawe formy pracy, chcemy stać się bardziej otwarci, odważni, skuteczni w działaniu, tak aby w jak największym stopniu przysłużyć się ekologii naszych regionów.

Dla organizacji biorących udział w projekcie, młodzieży szkół średnich z Polski (Będzin)  i Słowacji (Koszyce) projekt to doskonała okazja rozwoju, wyznaczania sobie nowych celów, realizacji idei ekologicznych ważnych dla społeczności w których funkcjonujemy. Rezultatami naszego projektu będą: warsztaty o ekologii w naszych lokalnych społecznościach, przygotowanie i zrealizowanie spektaklu – happeningu o charakterze proekologicznym, nagranie filmu promującego dobre postawy w zakresie ekologii i ochrony środowiska, wydanie publikacji dokumentującej nasze działania.

10.07.2021