Dobre Ręce

Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

Przekaż dzieciom swój 1% | KRS 0000219000

Stowarzyszenie “Dobre ręce”
ul. 11 Listopada 5, 42-500 Będzin
tel. /32/ 761 82 54, +48 661 522 511
e-mail: stowarzyszenie@dobrerece.pl
Nr konta: Villiers-le-Bel PKO BP 54 1020 2498 0000 8002 0146 0757

  • Jesteśmy razem... Film dokumentujący działalność Stowarzyszenia "Dobre ręce"

Budujemy mosty empatii

c9927f5d-4b1b-4ba0-82bf-fe552491fd3a
Z końcem roku 2021 kończy się również projekt „Budujemy mosty empatii” (Building Bridges with Empathy).

Było to działanie skierowane do pracowników młodzieżowych, które Stowarzyszenie „Dobre Ręce” miało przyjemność realizować we współpracy z innymi europejskimi organizacjami pozarządowymi. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że nasze wieloletnie działania w ramach Programu Erasmus+ oraz lokalne przedsięwzięcia skierowane do młodzieży i dzieci pozwoliły nam zbudować sieć kontaktów i stworzyć seminarium dla osób pracujących z młodzieżą i dziećmi właśnie. Pomysł zrealizowaliśmy z liderami i pracownikami młodzieżowymi z Fundacji Youth Support Centre z Lubina (Polska), CET Platform Hellas z Trikali (Grecja) Towarzystwa Osób Niewidomych i Niedowidzących w Rydze „See me” (Łotwa), we współpracy z partnerami projektowymi: Eurosud (Włochy), IYAC Bulgaria, Proatlantico (Portugalia), INSANCA YASAM DEMOKRATIK TOPLUM DERNEGI (Turcja), Inovaciju biuras (Litwa), Magisztratus (Węgry).
             Podczas międzynarodowego spotkania uczestnicy poszerzali swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć i budowania empatii wśród młodych osób, z którymi pracują na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.
             Empatia, czyli zdolność rozumienia i doświadczania uczuć innych (Jolliffe & Farrington, 2006), odgrywa fundamentalną rolę w rozwoju osobistym i społecznym, i jest uważana za podstawowy element ułatwiający integrację społeczną. Empatia jest związana z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji (Del Barrio, Aluja i García, 2004), podnosi poziom satysfakcji w bliskich relacjach (Oberle, Schonert-Reichl i Thomson, 2010) i poprawia jakość relacji wewnątrzrodzinnych (Henry, Sager). Umiejętność dzielenia się lub rozumienia cudzych emocji jest jak posiadanie awaryjnego hamulca ręcznego w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa zachowań antyspołecznych (Allemand, Steiger, & Fend, 2014; Eisenberg, Morris, McDaniel, & Spinrad, 2009).

                 Wszyscy partnerzy zauważyli wyzwania i problemy, z jakimi boryka się dzisiejsza młodzież dotyczące zwiększonej agresji, braku tolerancji i zrozumienia, nękania, mowy nienawiści w Internecie, wykluczenia społecznego, braku świadomości dotyczącej różnic między ludźmi, braku pokory, braku samoregulacji emocji. Jednym z wielu powodów tej sytuacji może być niski poziom empatii lub całkowity brak jej budowania od najmłodszych lat. Dlatego za cel obraliśmy sobie wyposażenie pracowników młodzieżowych i liderów młodzieżowych w określone umiejętności, kompetencje, wiedzę, postawy, narzędzia i metody budowania empatii u młodych ludzi aby wspierać ten proces właściwie i długofalowo.

                 Podczas seminarium realizowaliśmy plan zajęć oparty na metodach edukacji pozaformalnej, takich jak: symulacje, dyskusje, gry i zabawy integracyjno-poznawcze, improwizacja, elementy teatralne, world cafe, burze mózgów, mapy myśli, okrągłe stoły, prezentacje międzykulturowe, koherencja serca, fish bowl, medytacja, mindfulness, Open Space Technology, autoreflekcje i reflekcje grupowe. Przybliżyliśmy sobie również publikację COMPASS – podręcznik do edukacji o prawach człowieka. Nauka poprzez praktykę oraz wymianę doświadczeń w środowisku międzykulturowym i międzynarodowym pozwala w krótkim czasie zwiększać wiedzę i nabywać nowe kompetencje a także zmienia podejście do pracy z młodzieżą.

                 Szczegółowy opis realizowanych warsztatów będzie dostępny w języku angielskim na blogu projektowym. Codzienne relacje przygotowane przez uczestników można podglądnąć w wydarzeniu na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/3024012897883749/permalink/3037915513160154/.
                 Seminarium realizowaliśmy w dniach 6-14 września 2021 w Willi Jagniątków w Jagniątkowie/Jelenia Góra, z funduszy Programu Erasmus+ Unii Europejskiej. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, prowadzącym i koordynatorom oraz osobom wspierającym za zaangażowanie i owocną współpracę. Życzy sobie i Wam kolejnych działań w ramach Programu Erasmus+, który łączy wspaniałych ludzi pracujących w Trzecim Sektorze, tworząc wieloletnie międzynarodowe partnerska i przyjaźnie.

 

28.12.2021