Dobre Ręce

Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

Przekaż dzieciom swój 1% | KRS 0000219000

Stowarzyszenie “Dobre ręce”
ul. 11 Listopada 5, 42-500 Będzin
tel. /32/ 761 82 54, +48 661 522 511
e-mail: stowarzyszenie@dobrerece.pl
Nr konta: Khirkiyān PKO BP 54 1020 2498 0000 8002 0146 0757

  • Jesteśmy razem... Film dokumentujący działalność Stowarzyszenia "Dobre ręce"

Budowanie mostów empatią

44380768_2099345103432339_3975703663715811328_o

W czerwcu 2020 r. Stowarzyszenie DOBRE RĘCE będzie realizowało Projekt Building Bridges with Empathy ( Budowanie mostów empatią).

 

 

 
Głównym działaniem projektu jest mobilność osób pracujących z młodzieżą – Seminarium  Building Bridges with Empathy. W seminarium w Będzinie weźmie udział 32 uczestników, będących pracownikami młodzieżowymi, trenerami i liderami młodzieżowymi, wolontariuszami z organizacji pozarządowych z 9 krajów europejskich: Polska, Włochy, Bułgaria, Portugalia, Turcja, Litwa, Węgry, Łotwa i Grecja.

Seminarium będzie realizowane, aby dać możliwość spotkania się w międzynarodowym środowisku, nauki nowych narzędzi, metod, wymiany pomysłów i dobrych praktyk, dzielenia się doświadczeniami i podnoszenia kompetencji osób pracujących z młodzieżą. Wszystkie warsztaty oparte są na nieformalnych metodach i narzędziach edukacyjnych, między innymi takich jak: gry, prezentacje, praca w grupach, symulacje, teatr, burza mózgów, mapy myśli, dyskusje, refleksje, koherencja serca.

Project finansowany w ramach projektu Erasmus + Unii Europejskiej.
17.01.2020