Dobre Ręce

Stowarzyszenie Dzieciom Będzina

Przekaż dzieciom swój 1% | KRS 0000219000

Stowarzyszenie “Dobre ręce”
ul. 11 Listopada 5, 42-500 Będzin
tel. /32/ 761 82 54, +48 661 522 511
e-mail: stowarzyszenie@dobrerece.pl
Nr konta: villeneuve sur lot rencontre couple PKO BP 54 1020 2498 0000 8002 0146 0757

  • Jesteśmy razem... Film dokumentujący działalność Stowarzyszenia "Dobre ręce"

18 lat Stowarzyszenia

Logo 180x120

26 sierpnia 204 roku zostało powołane do życia Stowarzyszenie Dzieciom Będzina, które w 2013 roku zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Dobre Ręce.

HYMN Dobre Ręce

 

 
Stowarzyszenie wspiera dzieci, młodzież, seniorów, prowadzi edukację pozaformalną, działa w sferze kultury, realizuje projekty międzynarodowe, integracyjne. Symbolem pierwszej dekady działań Stowarzyszenia są „Brygady koszykowe”, Salonik Literacki pod honorowym patronatem Anny Dymnej, Wielkie Bale w Królewskim Mieście. W 2006 roku Stowarzyszenie powołało do życia świetlicę socjoterapeutyczną w centrum Będzina, gdzie wyrównywaliśmy szanse edukacyjne, prowadziliśmy różnorodne formy pracy opiekuńczo-wychowawczej, zajęcia plastyczne, rekreacyjne, muzyczne, wycieczki, konkursy i imprezy okolicznościowe. Wtedy też organizacja zainicjowała Bank Podręczników mieszczący się w MiPBP w Będzinie, gdzie potrzebujące dzieci i młodzież mogły na cały rok szkolny wypożyczyć podręczniki. Stowarzyszenie organizowało przez 6 lat kolonie letnie nad morzem, łącznie dla ponad 700 dzieci i młodzieży. OPP skupiało wówczas 50 członków, wielu wolontariuszy oraz ludzi dobrej woli, którzy wskazywali tę właśnie organizację pożytku publicznego do przekazania 1% podatku w rocznym PIT. Dzięki temu w latach 2006-2012 działała przy ul. Modrzejowskiej 81/1 w Będzinie, świetlica dla dzieci zwana Ośrodkiem „Jesteśmy razem” im. prof. Włodzimierza Wójcika, która od 2010 roku prowadzona była wyłącznie z funduszy pozyskiwanych od darczyńców. To właśnie dzięki dobrym ludziom, członkom tej organizacji pożytku publicznego, wolontariuszom i darczyńcom Stowarzyszenie i jego podopieczni nie pozostawali samotną wyspą, ale prężną, rozwijającą się strukturą.

Stowarzyszenie ma bogate doświadczenia w realizacji zadań publicznych, m.in. zrealizowało z sukcesem we współpracy z administracją publiczną następujące projekty: Kultura: z UM Będzin 2005r. Budowanie nadziei; 2006r. Koncert Artystycznych Wzruszeń i Antologia saloników Literackich 2007r; Kolory szarości; z będzińskim Starostwem Powiatowym 2008r; Będzińska Ksaweriada; z UM Sosnowiec w 2008r. publikacja książki Całus i kopniak. Wypoczynek dzieci nad morzem: z UM Będzin. Pięciokrotnie: w latach 2005 – 2009 kolonie dla 120 dzieci każdorazowo. Sport: z UM w Będzinie 2005r. Rajd rowerowy dla 120 dzieci. Ochrona, profilaktyka i promocja zdrowia: z UM Będzin, 2006 r. Prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjno-informacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii; 2007-2010 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej; 2009r. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych w okresie ferii zimowych; 2011r. Zorganizowanie letnich półkolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych alkoholizmem z terenu miasta Będzina. Młodzież w działaniu: 2006/07r. organizacja wspierająca projekt Nieformalnej Grupy Metamorfozy, zatytułowany „Teatralne formy twórcze młodych”; Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, 2009r. Rozwój współpracy pomiędzy miastami na polu polityki młodzieżowej „Pomóżmy dzieciom tak, aby kiedyś pomogły sobie”.
W roku 2012 Stowarzyszenie zrealizowało 4 projekty Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Młodzież w działaniu”, łącznie w czasie ponad 1 miesiąca gościło w Będzinie 100 młodych ludzi z 20 krajów, wzbogacających klimat miasta, korzystających z lokalnych usług. To była niewątpliwie poza realizacją szerokiego spektrum celów, także olbrzymia promocja kraju, regionu, miasta. Wówczas to, wychodząc potrzebom naprzeciw, doszło do rozszerzenia wizji, strategii działania. Także do zmiany nazwy organizacji na Stowarzyszenie „Dobre ręce”. Misja i KRS 0000219000 pozostały niezmienne. Ręce otwarte ku dziecku, człowiekowi, ku ludziom, symbolizują ciepło, dobro i szlachetność. W tej właśnie formule podejmujemy najwartościowsze działania, skupiając się na triadzie „prawdy, dobra i piękna”.

W § 11 pkt.1 Statutu Stowarzyszenia „Dobre ręce” zapisano: „organizowanie pomocy materialnej dla dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem, zubożeniem, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieciom niepełnosprawnym”. Ten zapis nie zmienił się od początku powstania organizacji, czyli od 18 lat. Przez cały ten czas wspieraliśmy dzieci i ich rodziny, realizowaliśmy to zadanie statutowe kontynuując projekty: „Czas darowany dziecku”, prowadząc świetlicę „Jesteśmy razem” w Będzinie corocznie dla 20-25 dzieci; „Czego potrzebujesz”, dla rodzin, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, m.in. zakup odzieży, obuwia, art. spożywczych, węgla, przekazywanie potrzebującym mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, systematyczne wspieranie rodzin wielodzietnych w szczególności będzińskich trojaczków; „Zdrowie”, w ramach, którego wspierane są dzieci chore, niepełnosprawne (opłacanie zabiegów, turnusów rehabilitacyjnych, zakup leków, art. pielęgnacyjnych oraz sprzętu umożliwiającego codzienne funkcjonowanie np. aparat słuchowy, inhalatory, sprzęt rehabilitacyjny), zakup sprzętu specjalistycznego dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Oddziału Noworodków i Wcześniaków w Będzinie.

Stowarzyszenie „Dobre ręce” realizuje misję, pomagając młodym tak, aby kiedyś pomogli sobie. Zapewnia wsparcie i opiekę, aby rozwijali się, potrafili wierzyć w siebie i swoje możliwości. Rozwija wizję dobrego, pięknego życia, tu i teraz oraz w przyszłości. Integruje młodych wokół wspólnych celów, realizując interesujące i pożyteczne projekty, w szczególności w ramach edukacji pozaformalnej we współpracy z FRSE (Młodzież w działaniu, Erasmus+) i Ministerstwem Edukacji Narodowej. Stwarzają one możliwość znajdowania wspólnych wartości, mimo różnic wynikających z pochodzenia z innych krajów i kulturowych kręgów. Dzięki pracy w międzynarodowych zespołach młodzi mogą podnosić swoje kompetencje społeczne i obywatelskie, stawać się ludźmi bardziej otwartymi i aktywnymi, świadomymi obywatelami Europy.

W latach 2012-2022 Stowarzyszenie zrealizowało 18 udanych międzynarodowych projektów (wymiany młodzieżowe): 1) YMC- young man can (unite generations)/Młody człowiek może jednoczyć pokolenia w ramach akcji 1.1 Programu Młodzież w Działaniu 2) Wymiana młodzieży (akcja 3.1, Współpraca z Sąsiedzkimi Krajami Partnerskimi) w ramach programu Młodzież w działaniu pt. Cultural melting pot czyli Tygiel kulturalny 3) One step closer akcja 4.3. -Szkolenie i Tworzenie Sieci, 4) YMC- young man can (change the world) 5) Make me know it -wymiana młodzieży w ramach programu Młodzież w działaniu 6) More active! More healthy!” z MEN – polsko-ukraińska współpraca młodzieży 7-18) Projekty wymiany młodzieży z programu Erasmus+ FRSE pod nazwami: Young man can; Living Democracy; Eyes wide open; Jump into action; Young man can- see democracy; Sea of history; Walk beside me; Opportunity to do more; City – make it smart; Youth wings of Europe; Building bridges with empathy; ECO-mission.
Rozwój i edukacja, w tym edukacja pozaformalna młodzieży, są obecnie naszymi priorytetami. Organizujemy także i wspieramy imprezy artystyczne oraz konkursy literackie. Skupiamy przy Stowarzyszeniu coraz więcej kobiet, w tym seniorki i rozwijamy ich pasje. Największą z nich jest zamiłowanie do nordic walking. co pozwoliło nam razem przebyć już setki kilometrów najpiękniejszych szlaków.

Działania w ramach organizacji naszej non profit oferują możliwości dzielenia się sobą, dawania, skupiają ludzi pełnych entuzjazmu, optymizmu, odwagi. NGO przyciągają ludzi szlachetnych, odpowiedzialnych, zaangażowanych, o dużej wrażliwości społecznej, potrafią uwalniać potencjał, uruchamiać kapitał społeczny a może nawet „społeczny skarb”. Zapraszamy do współpracy, całym naszym zespołem i całym wspólnym sercem. Jesteśmy razem, bo ponad wszelkimi podziałami są fakty i liczby, dobre działania, ogromna duchowa przestrzeń.

25.08.2022